W jaki sposób korzytać prawidłowo i dbać o instalację ogrzewania podłogowego?

Główne zalecenia dotyczące dbania o ogrzewanie podłogowe są następujące:

1. Pierwsze uruchomienie systemu powinno być wykonane przez specjalistów podczas układania przed wylaniem betonowego jastrychu. Ma to na celu zapewnienie integralności systemu. W przypadku systemu posadzek betonowych, drugi rozruch jest możliwy tylko 28-30 dni po wykoaniu wylewek. Ten okres jest niezbędny, aby umożliwić wyschnięcie jastrychu w sposób naturalny.

2. Podczas uruchamiania systemu grzewczego po okresie bezczynności, pożądana temperatura czynnika ciepła powinna być stopniowo osiągana. W pierwszym dniu startu zalecana temperatura wynosi 20-25 ° C. Każdego kolejengo dnia temperatura wzrasta o 5-10 ° C i stopniowo osiąga wartości projektowe.

3. Aby stworzyć komfortowe warunki podczas używania ogrzewania podłogowego zimą, maksymalna temperatura wody w systemie nie powinna przekraczać 45 ° C.

4. Jeśli chcesz zmienić ustawienia w systemie, pamiętaj, że ogrzewanie podłogowe Uponor ma właściwości bezwładności cieplnej do 6 godzin (do pełnego wystudzenia).

5. Aby zapobiec tworzeniu się nadmiaru skroplin, zawsze monitoruj temperaturę wody, która wpływa do układu chłodzenia.

6. Jeśli stwierdzisz, że Twoje ogrzewanie podłogowe nie działa prawidłowo, zadzwoń do specjalisty. Nie zaleca się samodzielnej naprawy ani regulacji instalacji

Wróć