Skąd mam wiedzieć, czy system ogrzewania podłogowego jest zainstalowany prawidłowo?

Próba ciśnieniowa powninna być wykonna przez instalatora zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta, jej wynik powinien być przedstawiony w formie raportu zawsze przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Jeśli nie ma innych wytycznych, próbę ciśnieniową należy wykonać w następujący sposób:

1. Poczekaj na ustabilizownaie ciśnienia w układzie, zwiększ ciśnienie do 2x ciśnienia roboczego (nie mniej niż 6bar).
2. Utrzymuj ciśnienie przez 30 minut.
3. Wizualnie sprawdź połączenia. W przypadku braku wycieku system należy uznać za szczelny.
4. Utrzymuj ciśnienie przez kolejne 90 minut. Jeśli ciśnienie spadnie w tym czasie, w systemie występuje przeciek, którego nie zauważono podczas wizualnego sprawdzenia.
5. Jeśli próba ciśnieniowa jest przeprowadzana z powietrzem, maksymalne dopuszczalne ciśnienie ze względów bezpieczeństwa wynosi nadciśnienie 0,5 bar.

Poproś instalatora o certyfikat próby ciśnieniowej.

Wróć