Jakie są rodzaje instalacji wody pitnej?

Istnieją trzy różne rodzaje instalacji używane w przypadku wody użytkowej: instalacja pierścieniowa, instalacja szeregowa i instalacja trójnikowa.

Instalacja typu trójnikowego to tradycyjna i najczęściej stosowana obecnie metoda montażu. Instalacje szeregowe i pierścieniowe są nowoczesnymi rozwiązaniemi gwarantującymi dystrybucję higienicznie czystej wody, ponieważ w tym systemie eliminuje się zastoje wody.

Kluczem do odpowiedniego doboru systemu są połączenia. Duży wybór kształtek firmy Uponor umożliwia uzyskanie trwałych połączeń przy zastosowaniu różnych metod instalacji. Systemy zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, komfortu i łatwej instalacji.

Wróć