Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas projektowania systemu chłodzenia podłogowego?

System chłodzenia podłogowego musi być kontrolowany, aby uniknąć kondensacji wilgoci. Można to zrobić za pomocą czujnika temperatury wody zasilającej oraz czujnika punktu rosy. Możliwe jest chłodzenie za pomocą systemu podłogowego, ale system ten powinien być wspomagany dodatkowymi urządzeniami, gdyż naczęściej nie pokryje w 100% zapotrzebowania na chłodzenie.

Wydajność chłodzenia systemu podłogowego zależy od wymiany ciepła między powierzchnią podłogi i przestrzenią (współczynnik wymiany ciepła konwekcyjnego i promieniowania), przewodzenia ciepła między powierzchnią podłogi a rurami (materiał powierzchni podłogi, rodzaj betonu, grubość płyty, odstępy między rurami) i transportem czynnika chłodzącego (natężenie przepływu wody, różnica temperatur między zasilaniem a powrotem). Punkt rosy, rodzaj wykładziny podłogowej, AUST (średnia niekontrolowana temperatura powierzchni) i średnia temperatura wody są również czynnikami, które mogą wpływać na wydajność chłodzenia.

Wróć