Czy mogę połączyć ogrzewanie podłogowe z systemem grzejników?

Tak, jest to możliwe, ale niepotrzebne. System wodnego ogrzewania podłogowego pozwala osiągnąć optymalny komfort w pomieszczeniach, jak również wyższą efektywność energetyczną, a co z tym związane: oszczędności. Ogrzewanie podłogowe można zastosować w całym budynku. Ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność energetyczną jest odpowiednia izolacja termiczna. System grzejnikowy wymaga znacznie wyższej temperatury wody w porównaniu z systemem ogrzewania podłogowego, dlatego więcej energii zostanie wykorzystane do podgrzania wody dla systemu grzejników.

W przypadku połączenia dwóch systemów, będzie potrzebne zamontowanie zaworu rozdzielającego lub dwuportowego zaworu strefowego, aby odizolować dwa różne systemy. Ogrzewanie podłogowe będzie również wymagało regulacji temperatury wody, aby obniżyć wyższą temperaturę wody, która jest zwykle wymagana dla systemu grzejników.

Wróć