Co to jest rozdzielacz i gdzie powinien być zainstalowany?

Rozdzielacz jest centralnym elementem, do którego podłączone są pętle ogrzewania podłogowego. Służy także do kontroli i izolacji przepływu wody, dzięki czemu pętle/strefy mogą być niezależnie sterowane.
Lokalizacja rozdzielacza – najlepiej w najbardziej centralnym punkcie, który zapewnia najbardziej ekonomiczny rozkład rur. Należy pamiętać o tym, aby zapewnić dostęp do szafki rozdzielaczowej.

Wróć