W jakim czasie po przesłaniu formularza mogę liczyć na kontakt?

Koordynator Uponor Home skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych w celu sprawdzenia zakresu planowanych prac i ustalenia czy nasz instalator będzie w stanie Ci pomóc.

Jednocześnie rozpoczniemy proces doboru najlepszego instalatora w Twojej okolicy, który przejmie pracę nad Twoim projektem.

Następnie instalator skontaktuje się z Tobą i umówi na wizytę, ustali zakres prac, przygotuje zestawienie materiałów, propozycję terminu realizacji oraz ofertę cenową.

Po akceptacji przedstawionych warunków podpiszecie umowę na wykonanie prac montażowych bezpośrednio z instalatorem.

Po zakończeniu instalacji instalator przekaże Ci dokumentację, instrukcje, certyfikaty dotyczące zainstalowanych systemów.

Dlaczego w formularzu zgłoszeniowym jestem proszony/proszona o podanie tylu informacji?

Na podstawie informacji o planowanej instalacji oraz o Twoich wymaganiach będziemy mogli znacznie szybciej i dokładniej dokonać wyboru najodpowiedniejszego specjalisty dla Ciebie.

Uponor Home współpracuje z instalatorami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, takich jak: inteligentne rozwiązania w zakresie regulacji temperatury, rozwiązania ogrzewania i chłodzenia czy projekty renowacyjne.

W zależności od potrzeb i czasu, znajdziemy najlepszego eksperta do współpracy z Tobą.

Kto będzie miał dostęp do moich danych?

Uponor przechowuje dane osobowe użytkownika w jego Rejestrze klientów i marketingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i poproszenia o poprawienie lub usunięcie nieprawidłowych danych osobowych z rejestru. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i ochrony danych, w tym informacji o tym, jak długo oraz w jakim celu przetwarzamy dane, jest dostępnych na stronie https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/informacje-prawne/ochrona-danych

Twoje dane będą przetwarzane przez obsługę klienta Uponor Home i zostaną wysłane do jednego wybranego instalatora w Twojej okolicy.

Możesz być pewien, że instalatorzy Uponor Home Partner są wiarygodnymi i wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którym możesz zaufać. Przestrzegają również zasad ochrony i użytkowania danych zgodnie z RODO.

Kim są instalatorzy Uponor Home?

Uponor Home współpracuje z najlepszymi instalatorami ogrzewania, wentylacji i urządzeń sanitarnych.

Instalatorzy sieci są wybierani ręcznie, mają długoterminowe relacje z Uponor, a ich praca ma sprawdzoną jakość.
Ci instalatorzy są pierwszymi, którzy zostali przeszkoleni w zakresie nowych produktów i mają najbardziej odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uponor traktuje priorytetowo udzielanie wsparcia tym partnerom.

Jakie są najczęstsze błędy, które mogą wystąpić podczas instalacji?

Największe błędy przy instalacji ogrzewania podłogowego pojawiają się wtedy, gdy nie ma rzetelnego projektu instalacji. Specjalista musi zapoznać się z wieloma szczegółami dotyczącymi instalacji przed rozpoczęciem rzeczywistego układania rur.

Błędy, które mogą prowadzić do awarii to:

• Układanie rur o długości pętli ponad 80 m. Może to prowadzić do zwiększenia strat hydraulicznych na instalacji, a co za tym idzie potencjalnych zimnych obszarów podłogi i wzrostu kosztów ogrzewania.
• Brak taśmy brzegowej, dylatacyjnej, folii izolacyjnej lub stosowanie tanich zamienników. Może to prowadzić do kondensacji wilgoci na podłodze lub pęknięć wylewki betonowej.
• Zły układ ogrzewania podłogowego. Może to spowodować nierównomierny rozkład ciepła na podłodze.
• Zagięcia rur mogą prowadzić do awarii systemu ogrzewania podłogowego.

Jak powinna wyglądać poprawnie zamontowana instalacja ogrzewania podłogowego?

Etapy pracy:

1. Przygotowanie podłoża. Na tym etapie powierzchnia podłogi jest dzielona na kilka sekcji (tzw. pola grzewcze).

2. Układanie izolacji. Należy ułożyć płyty termoizolacyjne z taśmą brzegową i dylatacyjną, które zapobiegają pękaniu jastrychu podczas ogrzewania.

3. Instalacja siatki lub maty wzmacniającej (w przypadku pomieszczeń o podwyższonych wymaganaich nośności np.: garaż).

4. Układanie rur. Pętle ogrzewania płaszczyznowego realizowane zgodnie z wcześniej wykonanym projektem.

5. Wykonanie odpowietrzenia, próby szczelniści i ciśnienia w instalacji.

6. Wykonanie wylewki betonowej. System wylewa się mieszanką betonową w warunkach, w których rury są pod ciśnieniem.

Skąd mam wiedzieć, czy system ogrzewania podłogowego jest zainstalowany prawidłowo?

Próba ciśnieniowa powninna być wykonna przez instalatora zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta, jej wynik powinien być przedstawiony w formie raportu zawsze przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Jeśli nie ma innych wytycznych, próbę ciśnieniową należy wykonać w następujący sposób:

1. Poczekaj na ustabilizownaie ciśnienia w układzie, zwiększ ciśnienie do 2x ciśnienia roboczego (nie mniej niż 6bar).
2. Utrzymuj ciśnienie przez 30 minut.
3. Wizualnie sprawdź połączenia. W przypadku braku wycieku system należy uznać za szczelny.
4. Utrzymuj ciśnienie przez kolejne 90 minut. Jeśli ciśnienie spadnie w tym czasie, w systemie występuje przeciek, którego nie zauważono podczas wizualnego sprawdzenia.
5. Jeśli próba ciśnieniowa jest przeprowadzana z powietrzem, maksymalne dopuszczalne ciśnienie ze względów bezpieczeństwa wynosi nadciśnienie 0,5 bar.

Poproś instalatora o certyfikat próby ciśnieniowej.